Đảng thừa nhận đánh Mỹ là đánh cho TQ

 

xin bấm vào đây để tải xuống : cuốn sách ” SỰ THẬT VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT TRUNG TRONG 30 NĂM QUA ” – nxb SỰ THẬT, Hà Nội

Đăng tải tại Uncategorized | 6 bình luận

22 November, 2018 18:02

I’m speechless! http://white.rbangaproductions.com

Just look at it!

Ngan Trang

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

2 October, 2018 09:15

http://hope.dasfinance.com

Ngan Trang

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

23 August, 2018 18:42

http://advance.applywithtammy.com

Ngan Trang

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

23 July, 2018 17:20

http://image.deleas.net

Ngan Trang

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này