Daily Archives: 01.09.2013

lời gửi Nhạ c sĩ Nguyễn Ánh 9

Đồ Ngu Thưa Tiên Sinh, Xin gọi là Tiên sinh cho phải phép. Đồ nghe dư luận ồn ào từ cái ngày Tiên sinh vác đá tảng bự ném đám ca sởi ở VN, Đồ tôi thì dốt đặc cán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?