Daily Archives: 20.09.2013

Cái xác Hồ trong Lăng Ba Đình không phải là ngư ời Việt Nam

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Theo công trình nghiên cứu của “người anh em” Đài Loan Hồ Tuấn Hùng thì “ông bác” nằm trong hòm kiếng ở Ba Đình, mà các cháu nhi đồng hồ hởi phấn khởi thăm viếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 2 phản hồi