Daily Archives: 02.11.2013

vobidalat-htd Interview with Dr. Lee Edwards, Chairman of Victims of Communism Memorial Foundation

satnov02 après midi recu utube medal forvn priest merci have you received message of AKITA……VM in JAPAN UTUBE Anhliplove On Sat, Nov 2, 2013 at 1:14 AM, Gmail <truongtantrung> wrote: Please click on the picture. The medal is currently given … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỎI LÀ TRẢ LỜI: ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: HÌNH ẢNH BUỔI LỄ CẦU NGUYỆN TRƯỚC M Ộ PHẦN CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DI ỆM VÀO NGÀY 1/11/2013

http://hoilatraloi.blogspot.ca/2013/11/ac-biet-tu-viet-nam-hinh-anh-buoi-le.html#.UnUM0iTtj5f

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

‘Cậu Thủy’ và ‘Cậu Hồ’

* Nguyễn Hưng Quốc Hằng ngày, tôi vẫn vào các tờ báo mạng ở trong nước, từ lề phải đến lề trái, để đọc tin. Có điều, hầu như chưa bao giờ tôi mở các bản tin về những chuyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chỉ có người Việt mang hồn Việt mới sống c hết với Tổ Quốc Việt Nam

Le Nguyen (Danlambao) – Chỉ có những người bị hội chứng hoang tưởng, bị các loại tâm thần phân liệt hay nói theo ngôn ngữ bình dân là điên nặng mới mất khả năng nhận thức, tư duy theo lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?