Daily Archives: 05.11.2013

Chuyện XHCN

Trong một xã hội ưu việt mà tất cả sự việc xảy ra theo lối hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội có thể gom lại thành tuyển tập truyện cười không đoạn kết. Tràm Cà Mau đã cô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

▶ 50 năm tưởng niệm TT Ngộ Đình Diệm tại Paris- YouTube

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngoại cảm thật và ngoại cảm dởm

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn, ngày 04.11.2013 Ngoại cảm thật và ngoại cảm dởm Dư luận tại VN đang bùng lên dữ dội và được mọi người theo dõi hiện nay không còn là chuyện ông BS Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

▶ Nữ Sỹ Hàn Giang-Trần Lệ Tuyền vạch tr ần bộ mặt của bọn Ấn Quang. – YouTube

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?