Daily Archives: 07.11.2013

Quyền Trợ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ: Việt Nam Phải Tiến Bộ Về Nhân Quyền Để Tăng Cường Quan Hệ Với Hoa Kỳ

US Official Says Vietnam Must Progress on Rights to Deepen US Ties   Michael Lipin   Voice of America, November 06, 2013   Người dịch: Nguyễn Quốc Khải     Chà đạp nhân quyền tại Việt Nam       Một nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công an tra tấn ông Nguyễn Thanh Chấn được Thủ t ướng và Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng

Cầu Nhật Tân – Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị kết án chung thân oan uổng và đã thụ án được 10 năm vừa tố cáo một số cán bộ Công an Bắc Giang tra tấn, ép cung bắt nhận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VÀI CẢM NGHĨ NHÂN LỄ GIỖ TỔNG THỐNG NGÔ Đ ÌNH DIỆM LẦN THỨ 50, Lm Phê-rô Phan Văn Lợi, Hu ế, VN.

50 năm thiết nghĩ là đủ để đánh giá một nhân vật lịch sử đã qua đời. Trong trường hợp Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ nhất Cộng hòa, thì lại càng quá đủ để đánh giá ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ân Xá Quốc Tế tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền

Tú Anh Chính quyền Việt Nam phải chấm dứt tình trạng trấn áp nhân quyền đáng báo động và phải tức khắc ban hành các biện pháp bảo vệ các nhà tranh đấu cho dân chủ trước các hành động … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?