Daily Archives: 26.11.2013

Đảng quyền, nhân quyền và thanh niên

Cali Today News – Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) là hậu thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) điều khiển. Chế độ CSVN là chế độ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh tế củ mài ăn xuông – “Vậy xã hội ch ủ nghĩa ở đâu?”

Trong hai tuần rồi, mục này trình bày những bước cải tổ kinh tế mới của đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đã thấy, Tập Cận Bình đang cố thay đổi cơ chế để “thị trường hóa” nền kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa bước vào giai đoạn cuối của chế độ?

Ngày 28/11/2013 được tiên đoán sẽ là ngày đẹp, ngày vui đối với lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam như ông Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua bản dự thảo sửa đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phiếm luận: Giỏi nhất thế giới

Đang ngồi xem báo lão Cò bỗng khóc hu hu. Vợ lão Cò hỏi: – Lão làm sao thế? Có chuyện gì mà lão khóc như phải gió vậy? Lấy tay áo chùi hai hàng nước mắt, lão ngước đôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?