Daily Archives: 30.11.2013

Đọ sức trên Biển Hoa Đông : Trung Quốc bất l ực trước đòn thị uy của Mỹ

Thứ tư 27 Tháng Mười Một 2013 Máy bay B-52 của Mỹ bay qua vùng “phòng không ” của Trung Quốc – Creative Commons / US Air Force Trọng Nghĩa « Quân đội Trung Quốc đã theo dõi toàn bộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài nên đọc và suy gẫm: Chủ nghĩa ngu dân c ùa việt cộng.

Mời nghe một nữ VC nói về CS bằng ngôn ngữ, luận điệu của chính họ khi cố tình lập lờ, đánh lận, gọi cuộc xâm lăng miền Nam của chúng thành cuộc “chống Mỹ cứu nước” lừa bịp. Những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hiến pháp nào vì con người và vì nhân dân?

Trần Quốc Việt (Danlambao) – Sau đây là ba lời mở đầu của ba bản hiến pháp (hai của Việt Nam Cộng Hòa 1956 và 1967, và một của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2013) 1. Hiến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đây là tư cách ủy viên hội đồng nhân quy ền Liên Hiệp Quốc?

Đây là tư cách ủy viên hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Nguyễn Thanh Giang (Danlambao) – Nhà báo, nhà văn, tiến sỹ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm thú bạn bè, họ hàng và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?