Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

▶ Vào-Vơ-Vét-Về – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-NhRNLDWH-k

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hãy Nhìn Kỹ Những Gì VC Làm

Báo cáo nhân quyền Việt Nam 2013 Danlambao –Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Máu và nước mắt QLVNCH trên đường mòn HCM

MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA QLVNCH TRÊN ÐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG CHIẾN CUỘC ĐÔNG DƯƠNG 1955-1975 MƯỜNG GIANG Một năm sau ngày miền Nam bị cưởng chiếm, phái đoàn Bắc Việt do Trường Chinh đại diện và Ðảng Bộ Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đỗ Anh Tuấn – Bị phạt 35 triệu đồng v ì tàng trữ… Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp 1992

Đỗ Anh Tuấn – Bị phạt 35 triệu đồng vì tàng trữ… Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp 1992 Theo FB Đỗ Tuấn Dân Luận: Chính quyền đang áp dụng biện pháp phạt hành chính đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?