Daily Archives: 11.05.2014

Toàn thể Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng C ộng Sản Việt Nam “tịnh khẩu”

>> Tổng Bí Thư Nguyễn >> Phú Trọng miệng câm như hến, không hề có một lời phản ứng và ý kiến về động thái của Bắc Kinh liên quan đến giàn khoan HĐ981 mang vào >> vùng biển Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?