Daily Archives: 27.05.2014

Thế Nước Biến: Đảng Việt Gian Cộng Sản Phải Ra Đi

….Điều tốt nhất là giải tán đảng cộng sản để lấy lại lòng tin toàn dân…….. TS Nguyễn Ngọc Sẵng Cuộc biểu tình rộng lớn ngày 18 tháng 5 năm 2014 bị cấm cản, không xảy ra như toàn dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Viết từ Kiev: Ukraine có tân Tổng thống

01:28:am 26/05/14 | Tác giả: Nguyễn Văn Khanh Ông Petro Poroshenko. Ảnh Telegraph Kết quả những cuộc thăm dò cử tri sau khi họ vừa rời phòng phiếu cho thấy người dân Ukraine đã chọn được tổng thống. Đúng như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN:NHẬP CUỘC CỨU NƯ ỚC !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 22.05.2014 Web: http://VietTUDAN.net Giặc đến nhà đàn bà phải đánh ! Không phải chỉ đàn bà cũng phải đảm nhiệm bổn phận cứu nước, mà cả những nhà tu trì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trung Quốc thất bại nhiều mặt trong hành vi tạo sóng ở Biển Đông

> > > Thanh Huy* *- 24/05/2014 * > > Trang Asia Sentinel, qua bài viết Trung Quốc tính sai với giàn khoan của > họ, đánh giá Trung Quốc thất bại mọi mặt trong hành vi tạo sóng ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?