Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Wal-Mart mở chiến dịch dùng hàng ‘Made in America’

WESTMINSTER, Calif. (NV) – Sau hơn một thập kỷ áp dụng chiến lược cạnh tranh giá bằng cách sử dụng nguồn lực nhân sự từ các nước thứ ba, đầu năm nay, Walmart đang bắt đầu vận dụng kế hoạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Người thường cho Tôn giáo là ĐÚNG, Người khôn cho là SAI (Seneca)

Sự ô trọc ở Việt Nam lan cả vào nhà chùa Song Chi Ở Việt Nam, trừ những người chính thức theo một tôn giáo nào đó như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo,… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Độc tài đang co cụm, tử thủ

Thiện Tùng Sau Mác-Anghen cho ra đời luận thuyết Cộng sản, năm 1917, Lê-nin vận dụng luận thuyết nầy một cách “sáng tạo” ở nước Nga. Cuộc cách mạng Tháng mười thành công, lật đổ đế chế quân chủ Nga … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Khu kinh tế do Trung Quốc đầu tư lớn ở Hà T ĩnh bất ngờ đòi tự trị (bắt đầu gi ống như ở Ukraine…)

T6, 06/27/2014 – 00:08 Một bản tin kinh tế rất nhỏ trên các trang báo Việt Nam ngày 25/06 không làm nhiều người chú ý, nhưng đã nhanh chóng gây sửng sốt cho những ai quan tâm về thời sự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?