Daily Archives: 23.11.2014

Nhức nhối vì đạo đức trong đời sống v ăn hóa tại VN

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn (VienDongDaily.Com – 22/11/2014) Trong hai ngày 11 và 12/11 vừa qua, tại Sài Gòn diễn ra hội thảo khoa học mang tên “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhờ ơn bác ngu xuẩn và đảng bán nước!!

Đây dép râu, mũ cối 1 công 2 việc sau 40 năm đại thắng cái ….gì ? cái mả cha nhà chúng mày ! . __._,_.___ __,_._,___

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?