Daily Archives: 15.03.2015

MACIEJ MICHALEK :Thanh trừng trong quân đội và đảng, cu ộc chạy trốn,guy cơ tan vỡ. “Lãnh đạo s ợ mất quyền lực”

Maciej Michalek – Lê Diễn Đức dịch Cốc Tuấn Sơn (trái) – Từ Tài Hậu (phải). Ảnh: AFP. Ngày càng có nhiều hơn tiếng nói về sự sụp đổ sắp tới của chế độ Cộng Sản ở Trung Quốc. Hiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN T ẠI VIỆT NAM..

SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM Trước đây, trên thế giới, có 15 quốc gia chính thức theo chủ nghĩa cộng sản, và 11 quốc gia tự nhận là cộng sản hoặc theo khuynh hướng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma lại bị gây rối

Bia tưởng niệm QĐND Việt Nam bị đục bỏ… (SƯ ĐOÀN 33 ĐÃ ĐÁNH BẠI VÀ CHẶN ĐỨNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC) Lễ tưởng niệm liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma lại bị gây rối Gia Minh, PGĐ Ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?