Daily Archives: 28.03.2015

▶ GIẬT TƯỢNG LÊ NIN TẠI HÀ NỘI, SỰ B ẤT MÃN CỦA NGƯỜI DÂN ĐÃ LÊN TỚI Đ ỈNH ĐIỂM? – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8FKJeHKN4y8

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lấp sông Đồng Nai, một hiểm họa khó lư ờng

Lấp sông Đồng Nai, một hiểm họa khó lường Anh Vũ, RFA 2015-03-27 Nghe Audio Các loại xe cơ giới đang được huy động để san lấp sông Đồng Nai.Courtesy VietNamNetBridge Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lấp sông Đồng Nai “vì dân”?

VNTB – Lấp sông Đồng Nai “vì dân”? Hành Nhân (VNTB) – Ven theo bờ sông Đồng Nai, chúng tôi lò dò đi tìm đến chỗ người ta đang lấp sông, đang làm thay đổi dòng chảy và bức tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BỘ MẶT THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Toàn bộ cuốn DVD THẢM HỌA ĐỎ BỘ MẶT THẬT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM https://www.youtube.com/watch?v=7fCZ7OGtItM Envoyé de mon minipad

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?