Daily Archives: 10.08.2015

CSVN sắp ký thoả ước giao Bản Giốc cho Tàu đ ể ‘cùng khai thác’

Giữa lúc dư luận đang sôi sục trước thông tin xây tượng đài nghìn tỷ ở Sơn La, nhà cầm quyền CSVN đã âm thầm đàm phám với Trung Cộng về việc ký kết hiệp định ‘cùng khai thác’ thác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?