Daily Archives: 15.08.2015

Nước cờ sai lầm của TC.

Nước cờ sai lầm của TC. Mộng bá chủ “HỌA DA VÀNG” của Trung Cộng vỡ tan vì quá tham lam hấp tấp? Thể chiến thứ 2: Tướng Tư lệnh Hải quân Quân đội Thiên Hoàng Nhật YAMAMOTO đã nói: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 1 phản hồi