Daily Archives: 21.08.2015

Danh sách Con Ông Cháu Cha “khủng” ở Việt Nam!!!

QLB Lâm Văn Bé CON CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG Chúng tôi bắt đầu với người có nhiều quyền lực, gian xảo và tham nhũng nhất nước hiện nay là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lý lịch của Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?