Daily Archives: 09.04.2017

Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trước cáo buộc “tội ác di ệt chủng”

Chia xẻ Facebook Tweet VNTB – Đừng để đến lúc nào đó, người dân ngờ vực liệu có khoản trích ‘lợi quả’ trong con số nửa tỉ Mỹ kim để lấy chữ ký của người đứng đầu chính phủ Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?