Daily Archives: 14.04.2017

Tin nóng: UBND huyện Lộc Hà Hà Tĩnh đã THẤT THỦ

Tin nóng: UBND huyện Lộc Hà Hà Tĩnh đã THẤT THỦ LIVE: Người dân đã tràn vào UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. . Xem https://www.facebook.com/ HiepHoiNguDanMienTrung/videos/ 1878089022433731/ . Ngày 3.04.2017: Nhân dân Lộc Hà quật khởi, chiếm trụ sở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Công an muốn tăng sức mạnh bằng nhiều luật mới

Reply democracy, news 13.4.17 A+ A-Email Print Kính Hòa, phóng viên RFA 2017-04-13 Người dân quay phim biểu tình phản đối Formosa ở Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP photo Đầu tháng tư năm 2017, Bộ công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luật mới hạn chế quyền chống tham nhũng của dân

CHXHCNVN thời đại đồ đá đẽo Babui (Danlambao) Luật mới hạn chế quyền chống tham nhũng của dân Cát Linh, phóng viên RFA 2017-04-13 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email IPhone là phương tiện quay phim, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sai lầm chiến lược và quả bom nổ chậm Formosa

14/04/2017 Sai lầm chiến lược và quả bom nổ chậm Formosa Nguyễn Đăng Quang Thảm họa Formosa xảy ra đã tròn 1 năm. Đây là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước ta, gây ra hậu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?