Daily Archives: 30.04.2017

THÁNG TƯ ĐEN : MỘT CÁI CHẾT BI HÙNG

Một mặt trận hai kẻ thù Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng. MỘT CÁI CHẾT BI HÙNG Thanh Nguyen Hải Quân Trung Tá Kỹ Sư Hà Ngọc Lương sinh năm 1937 tại Hà Nội, cựu học sinh trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Guồng quay cướp đất và sự kiện Đồng Tâm (phần 1)

Guồng quay cướp đất và sự kiện Đồng Tâm (phần 1) Nguyễn Vũ Bình, viết từ Hà Nội 2017-04-25 In trang này Chia sẻ Ý kiến của Bạn Email Thời kỳ đổi mới nền kinh tế Việt Nam đến nay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?